Patri Ka Patra

Jab patni ne likha pati ko patra …

patni-ka-patra